Informasjonen vi mottar når du registrer deg vil kun bli benyttet til varedistribusjon og til å sende deg informasjon fra nettbutikken. Vi behandler bare de personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg, og du har på forespørsel rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg, og til å kreve disse opplysningene slettet.

Vi vil aldri videreselge mailinglister eller annen informasjon til tredjeparter.

Vi forbeholder oss retten til å avvise ordre. Alle personlige opplysninger må stemme overens (tlf. nr, navn og adresse) for at ordren skal godkjennes.

Bevisste forseelser som falske ordreinnleggelser, forsøk på svindel, dokumentforfalskning eller annen kriminell virksomhet politianmeldes.